Blog - 02 juni 2023

Wat is XML?

Geschreven doorSophie Onze ervaren Content Marketeer

XML staat voor “eXtensible Markup Language” en is een opmaaktaal die wordt gebruikt voor het opslaan en uitwisselen van gegevens. Het is ontworpen om platformonafhankelijk te zijn en kan worden gebruikt met verschillende programmeertalen en besturingssystemen. XML is zó ontworpen dat het ook leesbaar is voor mensen en is vergelijkbaar met HTML. XML heeft echter geen vaste tags en is veel flexibeler dan HTML. XML wordt gebruikt voor het opslaan en uitwisselen van gestructureerde gegevens tussen verschillende systemen en applicaties, terwijl HMTL veelal als doel heeft om webpagina’s op te maken. Het is dus een taal die systemen gebruiken om met elkaar te communiceren, maar die ook leesbaar is voor mensen.

Hoe ziet een XML-document eruit?

Een XML-document heeft een duidelijke structuur en bestaat uit een reeks elementen die in elkaar verwerkt zijn. De structuur van een XML-document begint met een uitleg die aangeeft dat het bestand XML bevat en welke versie wordt gebruikt. Vervolgens bevat het document één enkel root-element. Dit root-element bevat vervolgens elementen die de acties voor het systeem omschrijven. De inhoud kan tekst of andere elementen bevatten. De elementen kunnen ook attributen hebben om extra informatie toe te voegen. Elk element heeft een begin-tag, inhoud en een eind-tag.

Waarom is validatie belangrijk?

Validatie zorgt ervoor dat een XML-document geldig is en kan worden geïnterpreteerd door een parser, hierover later meer. Een geldig XML-document voldoet aan de regels van een DTD (Document Type Definition) of een XSD (XML Schema Definition). DTD’s en XSD-schema’s beschrijven de structuur van een XML-document en definiëren de elementen, attributen en waarden die het kan bevatten. Door een document te valideren, zorgen we ervoor dat het correct is gestructureerd en dat de gegevens in het document geldig zijn.

Hoe werken XML-parsers?

Een XML-parser is een programma dat XML-documenten leest en ze omzet in een formaat dat kan worden verwerkt door andere programma’s. Er zijn verschillende soorten XML-parsers, waaronder SAX-parsers en DOM-parsers. Een SAX-parser verwerkt het XML-document per element, terwijl een DOM-parser het volledige XML-document in het geheugen laadt en het vervolgens verwerkt.

XML-parsing vergemakelijkt het lezen en schrijven van XML-gegevens, het omzetten van XML-gegevens naar andere formaten, en het maken van rapporten en analyses op basis van XML-gegevens. Bij het werken met XML in webtoepassingen is het belangrijk om rekening te houden met de prestaties en het beheer van de gegevens. XML-bestanden kunnen soms groot en complex zijn, waardoor ze de prestaties van een webtoepassing kunnen beïnvloeden. XML-parsing helpt om de bestandsgrootte te minimaliseren.

XML voor webtoepassingen

XML wordt vaak gebruikt in combinatie met andere webtalen zoals HTML, CSS en JavaScript om dynamische webtoepassingen te maken. XML wordt bijvoorbeeld gebruikt om gegevens vanuit een server naar een webpagina te sturen, zodat deze gegevens dynamisch kunnen worden weergegeven zonder dat de pagina opnieuw geladen hoeft te worden. XML kan ook worden gebruikt voor gegevensopslag in webapplicaties, zoals het opslaan van gebruikersgegevens en -voorkeuren.

Een ander veelvoorkomend gebruik van XML is in web-API’s (Application Programming Interface), die worden gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen verschillende systemen en applicaties. XML biedt een standaard indeling voor de gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen en zorgt ervoor dat de gegevens op een consistente en betrouwbare manier worden overgedragen.

Wat is een goede CTR?

Vorige blog

Meta Conversion API: alles wat je weten moet

Volgende blog