Blog - 14 mei 2024

Bepaal je strategie met het communicatiekruispunt van Ruler

Geschreven doorEline Onze ervaren E-mail & Content Marketeer

Om te vermijden dat er eenrichtingsverkeer ontstaat op het gebied van communicatie, heeft Betteke van Ruler het communicatiekruispunt beschreven. Dankzij het communicatiekruispunt kun je per situatie bekijken welke communicatiestrategie past bij een specifieke situatie. In deze blog vertellen we je alles over dit model.

De 4 strategieën

Het communicatiekruispunt van Betteke van Ruler biedt handvaten als je een communicatiestrategie gaat kiezen. Er zijn twee vragen die hierbij een rol spelen:

  1. In hoeverre moet de ontvanger van de boodschap beïnvloed worden?
  2. Komt de communicatie van één kant of gaat de communicatie beide kanten op?

Vraag 1 heeft betrekking op de horizontale as. Vraag twee op de verticale as. De antwoorden op de vragen leidden tot één van de vier basisstrategieën voor communicatie. Op basis van het antwoord op de bovenstaande vragen, kan worden bepaald welke soort communicatie het beste gebruikt kan worden. Er zijn in het communicatiekruispunt namelijk vier soorten communicatie geformuleerd, namelijk:

  1. Informeren
  2. Overreden
  3. Dialogiseren
  4. Formeren

Het communicatiekruispunt bestaat uit een horizontale as (X-as) en een verticale as (Y-as). Op de horizontale as staat de mate van bekendmaking en beïnvloeding. Op de verticale as staat eenrichtingsverkeer tegenover tweerichtingsverkeer.

Informeren

Is er sprake van communicatie vanaf één kant? En wil je deze vorm van communicatie inzetten om een boodschap of informatie over te brengen? Dan valt het onder de categorie ‘informeren’.

Met deze strategie wil je je doelgroep informeren, zodat je de boodschap zo goed mogelijk overbrengt op de doelgroep. Je wil dat je beoogde doelgroep aan het denken wordt gezet. Ze moeten hun eigen mening gaan vormen, op basis van de boodschap. Het draait bij deze strategie vooral om eenrichtingsverkeer, gecombineerd met bekendmaking als doel. Je wil dat mensen aan het denken gezet worden of een besluit nemen.

Een voorbeeld is het journaal. Je brengt informatie op een neutrale manier over. Je geeft de doelgroep de kans om een mening over de boodschap te vormen.

Overreden

Komt de communicatie vanaf één kant, maar wil je wel iemand beïnvloeden? Dan is er sprake van overreden.

Met deze strategie richt je je op houding, gedrag en kennis. Je wil de doelgroep met je boodschap beïnvloeden op deze drie gebieden. Vaak wordt massacommunicatie ingezet. Social media is bijvoorbeeld een geschikt platform. Het profileren van je organisatie is een vorm van overreding, net zoals propaganda.

Een voorbeeld is het maken van reclame. Je brengt informatie over waarbij je de doelgroep wil sturen. Je wil ze beïnvloeden met je boodschap.

Dialogiseren

Komt de communicatie van beide kanten en vindt er géén beïnvloeding plaats? Dan is er sprake van een dialoog.

Bij dialogiseren ga je als organisatie een gesprek aan met je doelgroep. Het doel is om meningen in kaart te brengen. Daarnaast wil je problemen oplossen. Bijvoorbeeld het in kaart brengen van meningen. Welke mening heeft je doelgroep over jouw bedrijf of over je diensten? Er is altijd sprake van tweerichtingsverkeer, waarbij je de doelgroep niet wil beïnvloeden.

Voorbeelden zijn een bijeenkomst, webinar of overleg. De doelgroep moet altijd de mogelijkheid hebben om te reageren.

Formeren

Wil je in gesprek zijn met je doelgroep en wil je ook in gesprek blijven? Dan is er sprake van formering.

Het doel van formeren is om de doelgroep te beïnvloeden, terwijl je met ze in gesprek gaat. Deze communicatiestrategie wordt ingezet als er bijvoorbeeld sprake is van conflicterende belangen. Daarnaast wordt het ook gebruikt om relaties met stakeholders in stand te houden. Formeren gebeurt ook veel in de politiek, als er bijvoorbeeld verkiezingen zijn geweest om een nieuw kabinet te vormen.

De basis voor communicatie

Door te werken met het communicatiekruispunt van Ruler denk je vooraf goed na over de afzender, ontvanger, boodschap en het middel dat je inzet. De keuze voor één van deze strategieën is niet in beton gegoten. Tijdens een project kan de strategie namelijk wijzigen, waardoor je keuze binnen het communicatiekruispunt ook kan wijzigen. Soms is het verstandig om meerdere strategieën te kiezen, bijvoorbeeld als je verschillende vormen van communicatie inzet.

Voordelen van het communicatiekruispunt van Ruler

Als je bewuste keuzes maakt aan de hand van het model, is de kans groot dat je een duurzame relatie opbouwt met je doelgroep. Een ander voordeel van het model is dat het is afgebakend. Omdat ieder onderdeel specifieke functies heeft, is het effectief in te zetten per doel.

Implementeer het kruispunt in jouw strategie

Dankzij het communicatiekruispunt van Ruler voorkom je dat er eenrichtingsverkeer ontstaat op het gebied van communicatie. Vergroot de impact door het kruispunt toe te passen op een manier die past bij de beoogde strategie.

BrightonSEO 2024: de belangrijkste take aways

Vorige blog

Ontdek hoe micro-, meso- en macro-omgevingen je marketingstrategie versterkt

Volgende blog